บุคลากร

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

 

 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์
 • สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Professor Emeritus Pranee Kullavanijaya, Ph.D.
 • The Sirindhorn Thai Language Institute, Chulalongkorn University
 • รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา รณเกียรติ
 • ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Associate Professor Nanthana Ronnakiat, Ph.D.
 • Linguistic Department, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
 • ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Associate Professor Kingkarn Thepkanjana, Ph.D.Linguistic
 • Department, Faculty of Arts, Chulalongkorn University
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล
 • ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Associate Professor Wirote Aroonmanakul, Ph.D.
 • Linguistic Department, Faculty of Arts, Chulalongkorn University
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วริษา กมลนาวิน
 • ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Associate Professor Varisa Kamalanawin, Ph.D.
 • Linguistic Department, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธชาติ โปธิบาล
 • ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Assistant Professor Phuthachart Pothibal, Ph.D.
 • Linguistic Department, Faculty of Humanities, Kasetsart University
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล
 • ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Assistant Professor Siriporn Panyametheekul, Ph.D.
 • Linguistic Department, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University

 

บรรณาธิการหลัก

 

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • Assistant Professor Sorabud Rungrojsuwan, Ph.D.
 • School of Liberal Arts, Mae Fah Luang University

 

กองบรรณาธิการ

 

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สำเนียงงาม
 • คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • Assistant Professor Somchai Samniengngam, Ph.D.
 • Faculty of Arts, Silpakorn University
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ
 • ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Assistant Professor Jantima Angkapanichkit, Ph.D.
 • Linguistic Department, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
 • อาจารย์ ดร.กานดาภร เจริญกิตบวร
 • กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Kandaporn Jaroenkitboworn, Ph.D.
 • Division of English for Business, Language Institute, Chulalongkorn University
 • อาจารย์ ดร.ตามใจ อวิรุทธิโยธิน
 • ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • Tamjai Awirutthiyothin, Ph.D.
 • Thai Department, Faculty of Humanities and Social Science,Prince of Songkla University, Pattani Campus
 • อาจารย์ ดร.นัทธ์ชนัน นาถประทาน
 • ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Natchanan Natpratan, Ph.D.
 • Linguistic Department, Faculty of Humanities, Kasetsart University
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
 • ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Assistant Professor Pittayawat Pittayaporn, Ph.D.
 • Linguistic Department, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

 

บริหารทั่วไป

 

 • าจารย์รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ
 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • Rungwimol Rungrojsuwan
 • School of Liberal Arts, Mae Fah Luang University
 • อาจารย์อาทิตยา เวียงนิล
 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • Athitaya Wiangnil
 • School of Liberal Arts, Mae Fah Luang University
 • อาจารย์ปณิดา มัณยานนท์
 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • Panida Monyanont
 • School of Liberal Arts, Mae Fah Luang University
 • อาจารย์เพียรศิลป์ ปินชัย
 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • Piansin Pinchai
 • School of Liberal Arts, Mae Fah Luang University
 • นางสาวธัญญารัตน์ เชียงกันทะ
 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • Thanyarat Chiangkanta
 • School of Liberal Arts, Mae Fah Luang University

 LOGOBAND

August 2019
M T W T F S S
« Nov    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Contact Us

General Inquiries

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
Emai : vacanajournal@gmail.com
Tel 053-916 731
http://www.vacanajournal.mfu.ac.th

Business Hours

Monday - Friday9 am to 4 pm
Saturday-Sunday Closed

Visit Us

ศูนย์ประสานงานกองบรรณาธิการวารสารวจนะ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ISSN 2287-0903