กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

 

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล
 • ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Associate Professor Siriporn Panyametheekul, Ph.D.
 • Linguistics Department, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดาภร เจริญกิตบวร
 • กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Assistant Professor Kandaporn Jaroenkitboworn, Ph.D.
 • Division of English for Business, Language Institute, Chulalongkorn University
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ
 • ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Assistant Professor Jantima Angkapanichkit, Ph.D.
 • Linguistic Department, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
 • ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Assistant Professor Pittayawat Pittayaporn, Ph.D.
 • Linguistic Department, Faculty of Arts, Chulalongkorn University
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุสลัน อุทัย
 • ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • Assistant Professor Ruslan Uthai, Ph.D.
 • Eastern Languages Department,  Faculty of Humanities and Social Science,Prince of Songkla University, Pattani Campus
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สำเนียงงาม
 • คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • Assistant Professor Somchai Samniengngam, Ph.D.
 • Faculty of Arts, Silpakorn University
 • อาจารย์ ดร.ตามใจ อวิรุทธิโยธิน
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
 • Tamjai Awirutthiyothin, Ph.D.
 • Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wangkraikangwon Campus
 • อาจารย์ ดร.นัทธ์ชนัน นาถประทาน
 • ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Natchanan Natpratan, Ph.D.
 • Linguistic Department, Faculty of Humanities, Kasetsart University

 


LOGOBAND

August 2019
M T W T F S S
« Nov    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Contact Us

General Inquiries

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
Emai : vacanajournal@gmail.com
Tel 053-916 731
http://www.vacanajournal.mfu.ac.th

Business Hours

Monday - Friday9 am to 4 pm
Saturday-Sunday Closed

Visit Us

ศูนย์ประสานงานกองบรรณาธิการวารสารวจนะ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ISSN 2287-0903